EX ORIENTE

EX ORIENTE

FESTIVALI I RADIONICE

FESTIVALI I RADIONICE

Ex Oriente Film je međunarodni program edukacije autora i producenata dokumentarnih filmova na kojem je od 2003. godine sudjelovalo više od 300 producenata i redatelja. Program se u jednoj kalendarskoj godini realizira kroz tri međunarodne filmske radionice u tri različita grada u Europi, a organizira ga Institute of Documentary Film (IDF) iz Praga, neprofitna organizacija fokusirana na razvoj i promociju kreativnog dokumentarnog filma. U suradnji s Hulahopom, 2016. je u Splitu organizirana prva takva radionica koja nudi kombinaciju predavanja, stručnih seminara, filmskih projekcija, studija slučaja, grupnog rada, individualnih konzultacija i evaluacija od strane vodećih europskih stručnjaka.