2007

režija: Dana Budisavljević, Dijana Bolanča Paulić, Đuro Gavran, Kristina Kumrić, Saša Ban, Zrinka Matijević Veličan, Zvonimir Jurić